Veilig naar de kapper

YES !!!!!!!

 

Dat was wat we zo graag wilde horen. 

Vanaf volgende week is de salon weer geopend. 

We zullen moeten zien hoe de dingen goed gaan werken met elkaar. 

We zullen elkaar moet vertrouwen dat we eerlijk over onze gezondheid zijn.

Zoals je begrijpt kan er tussen jou en mij geen 1,5 meter zijn, dus je moet eerlijk zijn over je gezondheid voor mij en de rest van mijn klanten. 

Onder mijn klanten bevinden zich ouderen maar ook klanten met een mindere weerstand of familieleden met een zwakke gezondheid. Deze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze veilig zijn. 

Dat kan ik nooit 100% garanderen, maar we kunnen samen wel ons best daarvoor doen. 

Ik ga dan ook niet bij binnenkomst vragen hoe jij je voelt ik vraag dat dus nu. 

 

Heb je een afspraak, maar je voelt je niet goed dan bel je die altijd af ook al bij enige twijfel. 

Dit geldt ook voor kinderen, zijn ze niet fit, snotterig of hangerig dan zijn ze niet welkom. 

Er komt geen extra tijd tussen de afspraken te zitten dus als er al 2 klanten binnen zijn wacht dan even buiten. 

Weet je dit niet zeker, klop dan even op de deur.

Bij binnenkomst gebruiken je meteen desinfectie gel voor je handen. 

We geven geen hand en proberen zoveel mogelijk de afstand te bewaren. 

Probeer zo min mogelijk een jas mee te brengen. 

Er hangt een scherm tussen de 2 stoelen. 

Er mag 1 ouder met 1 minderjarig kind tegelijk binnen in de zaak. 

Koffie en thee mag gewoon omdat we een vaatwasser hebben. 

En ik heb extra kapmantels gekocht zodat we geen plastic hoeven te gebruiken. 

Alle handdoeken en kapmantels worden na gebruik gewassen.

Hoesten en niezen doen we in de elleboog. 

Ik zorg dat alles zo hygiënisch mogelijk blijft. 

 

Wil je nou toch de zaak voor jezelf reserveren dan kan dit op bepaalde tijden tegen een meerprijs .

Dit kan alleen telefonisch afgesproken worden. 

Voor knippen zal dit € 20,00 extra zijn, voor een kleurbehandeling knippen en föhnen zal dit  € 45,00 extra zijn. 

Wil je toch gebruik maken van een mondkapje dan zijn deze ook bij mij te koop voor € 1,50 per stuk laat dat even voor je afspraak weten .

 

 

Hieronder een deel uit het Hygiëne protocol van de Anko waar de klant zich aan moet houden. 

 

Protocol Verantwoord naar de kapper in Coronatijd 

De kappersbranche wil dat er veilig gewerkt kan worden door werknemers/ondernemers en alle werkenden in de branche. De branche wil voorzien in de behoefte van de klanten om in de kapsalons veilig en verantwoord behandeld te worden. Het uiterlijk van de klant is van groot belang voor het welbevinden van mensen, en mooi haar speelt daar een grote rol in. De kapper heeft in onze samenleving dus een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Niet voor niets wordt de kapper vaak als belangrijke levensbehoefte genoemd, een geluksbrenger. Het veilig en verantwoord het kappersvak uitvoeren is voor de klant, de werknemer en de ondernemer van groot belang. Dit protocol is ter goedkeuring voorgelegd aan de overheid.

 

Voor de klanten en andere aanwezigen in de salon: 

Houd 1,5 meter afstand van elkaar, voor de salon en in de salon. 

Kom alleen naar de salon. 

Een minderjarig kind en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben mogen naar de salon vergezeld worden door één volwassene. 

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts.  

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.  Gebruik gel  direct bij binnenkomst in de salon voor je handen. 

Het dragen van een medisch mondkapje is volgens overheidsbesluit niet verplicht.  

Volg altijd de aanwijzingen van het personeel. 

Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).

 
Share our website